Deze e-mail online lezen

 

Geachte heer/mevrouw Helm, van der,

In verband met de huidige coronacrisis hebben we besloten om de komende Vindingrijk te wijden aan het Covid-19 virus. Graag komen we in contact met iedereen die op, welke manier dan ook, zich bezig heeft gehouden met het virus. Bent u, of kent u, iemand die mee heeft gedacht, ideeën heeft aangedragen, iets ontwikkeld of ontworpen heeft dan komen we graag met u in contact. Misschien publiceren we uw verhaal wel in de volgende Vindingrijk.

U kunt tot 15 mei contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@novu.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Bert Wolters & Inés Verhallen